Mỹ Nghệ Khải Nguyên ra đời một cách ngẫu nhiên và tình cờ . bằng tư duy sáng tạo và dám nghĩ dám làm , Mỹ Nghệ Khải Nguyên đã tạo ra bước đột phá cho loại hình nghệ thuật thánh . mọi tác phẩm chúng tôi làm ra đều mong muốn mang đến nét đẹp hoàn thiện và giá trị thiên liêng . Mỹ Nghệ Khải Nguyên luôn chú trọng việc tôn vinh thiên chúa nên mọi sản phẩm làm ra đều không ngoài mục đích này .chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng mọi tín hữu kitô giáo để đem chúa đến với mọi gia đình .